Υπηρεσίες Επιθεώρησης Παγκοσμίως         

ΑΡΧΙΚΗ 

MED GZ4 II / Mοσταγκανέμ Αλγερίας 

Παρουσίαση έργου ERUP των ΕΛ.ΠΕ. στην Ελευσίνα.

 www.arko-xenones.gr Απολαύστε τη φύση...

Διενεργούμε επιθεωρήσεις παγκοσμίως σύμφωνα με τα ευρωπαικά ή Διεθνή πρότυπα στους παρακάτω τομείς:

1. Μηχανικά τεστ: Εφελκυσμού, Θραύσης, μακροσκοπικού ελέγχου κλπ

2. Ανυψωτικά μηχανήματα

3. Πύργοι ανεμογεννητριών

4. Αγωγοί και σωληνογραμμές: Ανθρακ. χάλυβα / ωστεν. χάλυβα / κραμ. χάλυβες / πολυαιθυλένιου / βινυλίου

5. Χρωματισμοί και μονώσεις

6. Πιστοποίηση Διαδικασιών συγκόλλησης και συγκολλητών

7. Λέβητες Ατμού / Θερμαντήρες

8. Πιεστικά δοχεία / Εναλλάκτες θερμότητας

9. Ανακυκλώσιμα υλικά: Γυαλί / Μέταλλο / Πλαστικό / Χαρτί / Ξύλο ( ζυγολόγιο & καθαρότητα )

10. Ανέγερση πύργων καύσης

11. Κατασκευή δεξαμενών

12. Κατασκευή σωλήνων / εξωτ. μόνωση / εσωτερική εποξειδική επίστρωση

13. Βάνες: Τελικές δοκιμές λειτουργίας

14. Αντλίες: Τοποθέτηση, προσαρμογή και παραλληλισμός φλαντζών

15. Πυρίμαχα: Διαδικασίες, τοποθέτηση και εργαστηριακοί έλεγχοι

16. ΜΚΔ ερμηνείες: Οπτικός, Ραδιογραφίες, Υπέρηχοι, Διεισδυτικά υγρά, Μαγνητικά σωματίδια

17. Παχυμετρήσεις ελασμάτων: Πλοίων, Μεταλλικών κατασκευών

18. Μετρήσεις σκληρότητας, φερρίτη και εντοπισμός στοιχείων σε ελάσματα

19. Υδραυλικές και πνευματικές δοκιμές

20. Έλεγχος πιστοποιητικών ΕΝ 10204/3.1 και έκδοση πιστοποιητικών 10204/3.2 και PED 97/23 σήμανση CE.

21. Έλεγχος καθετότητας και σωστής τοποθέτησης οργάνων, κολώνων, δοχείων και εναλλακτών θερμότητας

22. Πιστοποιήσεις ISO 9001/2008 και άλλων ( βρείτε τις πιστοποιήσεις που σας ενδιαφέρουν στη σελίδα www.tuv.com )

23. Παραγωγή καλωδίων και ελέγχοι αποδοχής

 

Σε συνεργασία με την TÜV Rheinland Hellas S.A.

Απόλυτα Σωστά!                                                                       

Αν θεωρείτε σε αυτή ή κάποια άλλη σελίδα του ιστοχώρου πως σας έχουμε προσβάλει, παραπλανήσει, λάθος πληροφορήσει ή έχουμε παραβιάσει ή καταπατήσει κάποια άδεια ή νόμιμο δικαίωμα, παρακαλώ επικοινωνήστε.